Jste zde:  
||
||
||
Ještě jednou Klubový šampión

Pro chovatele

Ještě jednou Klubový šampión

Na našich webových stránkách se objevily reakce na již schválené podmínky pro získání titulu Klubový šampión a zvláště komentář Věry Čermákové neodpovídá skutečnostem.

 

Ze zápisu výborové schůze NFK 6.10. 2009:

  1. Podmínky pro získání Klubového šampióna. Věra Čermáková přednesla podmínky pro splnění v  jiných klubech. Výbor odsouhlasil podmínky ve znění: 2 x CAC z Klubových výstav ve dvou výstavních sezonách a 1x CACK.

Platnost od r.2010. Návrh přednést na členské schůzi 6.12.2009.

 

Členská schůze se 6.12.2009 nekonala a do programu mimořádné členské schůze, v březnu 2010, se schvalování podmínek nedostalo.

 

Ve Zpravodaji 2010/3 bylo skutečně publikováno níže uvedené, ačkoliv neúplné znění:

Výbor odsouhlasil na svém zasedání dne 6.10.2009 podmínky k získání Klubového
šampiona.
Daný jedinec musí získat během dvou výstavních sezón 2x CAC a 1x CACK.
Uvedení v platnost podléhá schválení následující členskou schůzí, na které lze
přednést připomínky.

 

V přípravě členské schůze byl sestaven Program, podle kterého byla řízena členská schůze a kde byl v bodě 3. přednesen výborový návrh Podmínek pro udělování titulu Klubového šampióna, v níže uvedeném znění, vedoucím schůze. Ten byl také odsouhlasen členskou schůzí, jak je uvedeno v Usnesení.

Ze Zápisu členské schůze NFK ČR 12.12.2010.

Z programu členské schůze NFK -

3. Projednání a případné schválení návrhů výboru k činnosti NFK:

  • Podmínky pro udělování titulu Klubového šampióna . Výborová schůze 6.10.2009 navrhla podmínky pro získání titulu Klubového šampióna. Výbor odsouhlasil podmínky ve znění: 2 x CAC z Klubových výstav ve dvou výstavních sezonách a 1x CACK. Platnost by měla být od r. 2011.

V Usnesení výroční členské schůze NFK ČR z 12. 12. 2010:

Členská schůze schválila Podmínky pro udělování titulu Klubového šampióna.

 

Na členskou schůzi 12.12. 2010 mohl přijít každý člen NFK a k navrhovaným Podmínkám se mohl vyjádřit, případně navrhnout jiné podmínky, či změny. To se nestalo. Následné protesty a připomínky jednotlivců výbor sice bere na vědomí, ale na schválených podmínkách se nic nemění. Klubovým šampiónem NFK ČR se může stát novofundlandský pes v majetku člena tohoto klubu, který získá 2 x CAC z Klubových výstav ve dvou různých výstavních sezónách a 1 x CACK. Toto platí od roku 2011. Majitel podá žádost o přiznání titulu, na předepsaném formuláři, jednateli NFK a po ověření údajů mu bude vystaven a zaslán certifikát.

 


Upřesněné znění,  (většinou hlasů-pozn.administrátora) z výborové schůze dne 22.5.2011:


Pes/fena musí získat 2x CAC na klubových výstavách Novofundland klubu ČR nebo speciálních výstavách Novofundland klubu ČR, ve dvou různých výstavních sezónách, a 1x CACK získaný počínaje rokem 2011. Majitel psa/feny musí být členem Novofundland klubu ČR.

 

 

 

Vytisknout E-mail