Zpravodaj 1/2007

Významné výročí

Novofundlandklub ČR - 40 let od založení

Nyní v únoru uplynulo 40 let od doby, kdy parta nadšenců založila, respektive znovu založila Klub chovatelů Novofundlandských psů. Klub není něco statického, je to živoucí organismus, stejně jako jeho členové a jejich psi. Je proto pochopitelné, že zažil léta tučná i hubená, dobu rozkvětu i stagnace. Počet člená klubu se do dnešního dne zpětinásobil. Velmi nás těší, že posledních osm let bylo a je obdobím stálého vzestupu jak života klubu, tak zejména kvality a i obliby novofundlandských psů a je mou povinností na tomto místě poděkovat všem těm, kteří se o to zasloužili v minulosti, ale i těm, kteří pro život klubu dělají maximum dnes.

{nomultithumb}

Nyní v únoru uplynulo 40 let od doby, kdy parta nadšenců založila, respektive znovu založila Klub chovatelů Novofundlandských psů. Klub není něco statického, je to živoucí organismus, stejně jako jeho členové a jejich psi. Je proto pochopitelné, že zažil léta tučná i hubená, dobu rozkvětu i stagnace. Počet člená klubu se do dnešního dne zpětinásobil. Velmi nás těší, že posledních osm let bylo a je obdobím stálého vzestupu jak života klubu, tak zejména kvality a i obliby novofundlandských psů a je mou povinností na tomto místě poděkovat všem těm, kteří se o to zasloužili v minulosti, ale i těm, kteří pro život klubu dělají maximum dnes.

Novofundlandklub ČR - 40 let od založení

Čtyři desetiletí jsou v životě lidském dlouhá doba, během které vzniknou často dvě generace a někdy započne i třetí. V životě psů je to ale doba ještě podstatně delší, za kterou projde ještě vícero generací. Vzhledem k tomu, že život psů bývá těsně provázán s životem jejich majitelů a psi, stejně tak jako lidé, přicházejí a odcházejí, není už v řadách klubu bohužel nikdo, kdo byl členem zakládajícím. Je to škoda, neboť se starými členy jakoby odcházela i určitá společná paměť. A i když jsme "služebně nejstarší", (stali jsme se členy klubu 2 roky po jeho založení), není snadné se vždy dopracovat k původním pramenům.

Obracíme se proto na všechny členy s prosbou o poskytnutí jakýchkoliv archivních materiálů týkajících se jak života klubu, (Zpravodaje, fotografie, rodokmeny atd.), tak Novofundlanďanů vůbec. Nejedná se o nějakou nostalgii, ale o vědomí, že bez minulosti není budoucnost.

Přejeme Vám všem moc a moc radosti s Vašimi psími kamarády a jim přejeme pevné zdraví a Vaši láskyplnou péči. G. B. Shaw trochu sarkasticky pravil: "Kupte si psa, je to jediná láska, kterou si můžete koupit za peníze!" Avšak Vy dobře víte, že pes každý projev Vaší lásky dokáže několikanásobně vrátit a u novofundláků to platí obzvlášť.

Ať se Vám všem daří.

Vytisknout E-mail