Jste zde:  
||
||
||
KV Praha - Džbán 11.9.2005

Klubové a speciální výstavy

KV Praha - Džbán 11.9.2005

Klubová výstava Praha - Džbán 11. 9. 2005
Rozhodčí: Roger S. Frey (USA), Vladimír Adlt (CZ)

Psi - třída štěňat:

1. AMIGO Monteka
Datum narození: 16. 6. 2005
Otec: Ch. Brutus Laboma
Chovatel: Vopatová Monika
Číslo zápisu: ČMKU 5090/05
Matka: Kiki Severozápadní cesta
Stát: Česká republika
Majitel: Bělonožníková Martina, Březno 196, 297 06
Posudek: This dog is very promising. It has very good type, good head, good bone and good bite. It is move very well.
Tento pes je velmi slibný. Je velmi dobrý v typu, má dobrou hlavu, dobrou kostru, dobrý skus. Velmi dobře se pohybuje.
Známka: Very promising
Pořadí: 1.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

2. ANDREW Monteka
Datum narození: 16. 6. 2005
Otec: Ch. Brutus Laboma
Chovatel: Vopatová Monika
Číslo zápisu: ČMKU 5091/05
Matka: Kiki Severozápadní cesta
Stát: Česká republika
Majitel: Beňová Helena, Kydlinovská 156, Hradec Králové 500 02
Posudek: This poppy is very balanced. It has good eyes, good bite, good coat and good size.
Toto štěně je velmi vyvážené. Má dobré oči, dobrý skus, dobrou srst, správnou velikost
Známka: Very promising
Pořadí: 3.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

3. BRITON Jess Black Denis
Datum narození: 3.7.2005
Otec: Urmel vom Yukon
Chovatel: Denisovová Jiřina
Číslo zápisu: ČMKU 5111/05
Matka: Leslye od Celpaku
Stát: Česká republika
Majitel: Denisovovi J. + J., Přísečnická 553, Kovářská
Posudek: This poppy is very well balanced. It has good head and good bite. It has a good bone. I would like to see little better movement.
Toto štěně je velmi dobře vyvážené. Má dobrou hlavu a dobrý skus. Má dobrou kostru. Rád bych viděl trochu lepší pohyb.
Známka: Very promising
Pořadí: 4.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

4. ENDY Braun od Trojské skály
Datum narození: 19.6.2005
Otec: Ch. Brutus Laboma
Chovatel: Jandovi J. a J
Číslo zápisu: ČMKU 5118/05
Matka: Yvonne Chrisi v. Luxemburg
Stát: Česká republika
Majitel: Kalvoda František, Žižkova 905, Jilemnice 514 01
Posudek: This poppy has a very great head and bone. Very good substance. Moves very good. It has very short tail.
Toto štěně má velkolepou hlavu a kostru. Velmi dobrou stavbu. Pohybuje se velmi dobře. Má velmi krátký ocas.
Známka: Very promising
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

5. ENNDY Schwarz od Trojské skály
Datum narození: 19.6.2005
Otec: Ch. Brutus Laboma
Chovatel: Jandovi J. a J
Číslo zápisu: ČMKU 5118/05
Matka: Yvonne Chrisi v. Luxemburg
Stát: Česká republika
Majitel: Juhaszová Veronika, Nekvasovy 75, Plzeň 335 47
Posudek: The poppy has good bone, good head, good bite and good eyes. Very good movement.
Toto štěně má dobrou kostru, dobrou hlavu, dobrý skus a dobré oči. Velmi dobrý pohyb.
Známka: Very promising
Pořadí: 2.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

Psi - třída mladých:

6. DENNY od Trojské skály
Datum narození: 3.4.2004
Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach
Chovatel: Jandovi J. a J
Číslo zápisu: ČMKU 5016/04
Matka: Yvonne Chrisi v. Luxemburg
Stát: Česká republika
Majitel: Šetková Jindřiška, Luby 183, Klatovy 339
Posudek: This dog has a good head, good bite and good eyes. Very good movement. I would like to see more size. The tail is carried high.
Tento pes má dobrou halvu, dobrý skus a dobré oči. Velmi dobrý pohyb. Rád bych viděl větší mohutnost. Ocas je nesený vzhůru.
Známka: Excellent
Pořadí: 2.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

7. FARAO z Horpu
Datum narození: 31.3.2004
Otec: Ch. Hannibal di Borgoleonardo
Chovatel: Dušková Eva
Číslo zápisu: ČMKU 4991/04
Matka: Gallows Mary‘s Bay
Stát: Česká republika
Majitel: Dušková Eva, Češovská 351, Praha 9, 193 00
Posudek: This dog has a good head, good bite, good expression, very good balance, good coat and good movement.
Tento pes má dobrou hlavu, dobrý skus, dobrý výraz, velmi dobrou vyváženost, dobrou srst a dobrý pohyb.
Známka: Excellent
Pořadí: 1.
Titul: CAJC
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

8. OLLYMP od Jihlavské brány
Datum narození: 6.10.2004
Otec: Undercover Blues Promise of
Chovatel: Macek Rudolf
Číslo zápisu: ČMKU 5068/04
Matka: Ch. Pamela z Bobrovnického údolí
Stát: Česká republika
Majitel: Macek Rudolf, Kainarova 15, Jihlava 586 01
Posudek: This dog has a very good bite. I would like to see little broader muzzle and little darker eye. It has good coat and good side gait. I would like to see better front and rear movement.
Tento pes má velmi dobrý skus. Rád bych viděl trochu širší čenich a o málo tmavší oko. Má dobrou srst a správný chod při pohledu z boku. Rád bych viděl lepší přední a zadní pohyb.
Známka: Very good
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

9. TRAMP Severozápadní cesta
Datum narození: 15.6.2004
Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach
Chovatel: Hutař Kamil
Číslo zápisu: ČMKU 5021/04
Matka: Verona v.d.Wässernach
Stát: Česká republika
Majitel: Veselí R. + M., Zahradnická 1042/35, Moravská Třebová 571 01
Posudek: This dog has a good head, good bite, good coat and good small ear. I would like to see much better movement in the front and the rear.
Tento pes má dobrou hlavu, dobrý skus, dobrou srst a dobré malé ucho. Rád bych viděl trochu lepší pohyb zepředu I zezadu.
Známka: Very good
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

Psi - mezitřída:

10. DARÉS od Trojské skály
Datum narození: 3.4.2004
Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach
Chovatel: Jandovi J. a J
Číslo zápisu: ČMKU 5011/04
Matka: Yvonne Chrisi v. Luxemburg
Stát: Česká republika
Majitel: Kolátor Tomáš, Hodoňovice 131, 739 01
Posudek: This dog has a good head, good bite, good eyes, small ear and good balance of the front and the rear angle. It has a good front movement. I would like to see better rear movement and more front and rear angles.
Tento pes má dobrou hlavu, dobrý skus, dobré oči, malé ucho a dobrou vyváženost v předním a zadním úhlení. Má dobrý přední pohyb. Rád bych viděl lepší zadní pohyb a více v předním a zadním úhlení.
Známka: Excellent
Pořadí: 2.
Titul: Res. CAC
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

11. FABRIS z Horpu
Datum narození: 31.3.2004
Otec: Ch. Hannibal di Borgoleonardo
Chovatel: Dušková Eva
Číslo zápisu: ČMKU 4990/04
Matka: Gallows Mary‘s Bay
Stát: Česká republika
Majitel: Michálek Daniel, Rochov 60, Úštěk 411 45
Posudek: This dog has a good size, good head, good bone and good bite. It has very good movement. I’d like see tighter lips and tighter eyes. The tail is carried little bit high.
Tento pes má dobrou velikost, dobrou hlavu, dobrou kostru a dobrý skus. Má velmi dobrý pohyb. Rád bych viděl zavřenější pysky a zavřenější oči. Ocas je nesen trochu výše.
Známka: Excellent
Pořadí: 1.
Titul: CAC
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

12. RÉMUS Severozápadní cesta
Datum narození: 24.9.2003
Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach
Chovatel: Hutař Kamil
Číslo zápisu: ČMKU 4938/03
Matka: Ayschen Stratony
Stát: Česká republika
Majitel: Šmídová Naďa, Boršov 216, Moravská Třebová 569 21
Posudek: This dog has good bite, good head and good expression. He has a good coat and good topline. I’d like to see little more size. He moves well, but little close in the rear. His tail is carried little bit high. He is handled beautiful.
Tento pes má dobrý skus, dobrou hlavu a dobrý výraz. Má dobrou srst a dobrou hřbetní linii. Rád bych viděl trochu větší mohutnost. Dobře se pohybuje, ale je trochu užší v zadních partích. Ocas je nesený poněkud vzhůru. Je nádherně vedený.
Známka: Excellent
Pořadí: 3.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

Psi – třída otevřená:

13. ARBON Rubínové srdce
Datum narození: 21.10.1998
Otec: Midnight Lady´s Great Expectation
Chovatel: Sochorová Simona
Číslo zápisu: ČMKU 4268/98/00
Matka: Ch. April z Cezarova panství
Stát: Česká republika
Majitel: Bartošová Zdena, Bránská 10, Moravská Třebová 571 01
Posudek: This dog has a big head, good size, good topline, however he has two dropped incissors, he has good rear and side movement I’d like to see better front movement.
Tento pes má velkou hlavu, správnou velikost, dobrou hřbetní linii. Nicméně má dva sklopené řezáky. Má dobrý pohyb při pohledu zezadu a z boku. Rád bych viděl lepší přední pohyb.
Známka: Very good
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

15. ALBERT od Třebízské skály
Datum narození: 27.11.2002
Otec: Astor od Křišťálového potoka
Chovatel: Petřík Alois
Číslo zápisu: ČMKU 4813/02
Matka: Jessica Triladé
Stát: Česká republika
Majitel: Ing. Vích Miroslav, Americká 273, Dobroměřice 252 29
Posudek: This dog has a great size, good head, good bone and good muzzle. I’d like to see darker eye, better front and rear angles and better rear movement.
Tento pes má velkou mohutnost, dobrou hlavu, dobrou kostru a dobrý čenich. Rád bych viděl tmavší oko, lepší přední a zadní úhlení a lepší zadní pohyb.
Známka: Very good
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

16. BONI Dinár
Datum narození: 3.5.2001
Otec: Arbon Rubínové srdce
Chovatel: Macháčková Eva
Číslo zápisu: ČMKU 4606/01/05
Matka: Besi od Tří proudů
Stát: Česká republika
Majitel: Loukota Josef, Třebosice 29, Pardubice 530 02
Posudek: This dog has a good head, good bone, beautiful bite, good front movement, good side gait. I’d like to see better rear movement.
Tento pes má dobrou hlavu, dobrou kostru, nádherný skus, dobrý přední pohyb, dobrý pohyb při pohledu z boku. Rád bych viděl lepší zadní pohyb.
Známka: Excellent
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

17. ENRIK zBobrovnického údolí
Datum narození: 25.3.2003
Otec: Chubby Chumpy Avalon
Chovatel: Prokeš Jaromír
Číslo zápisu: ČMKU 4896/03
Matka: Xandra zBobrovnického údolí
Stát: Česká republika
Majitel: Ouqrinowitch Irina, Velká Karlovecká 1309/12, Praha 4 148 00
Posudek: This dog has a great size, good bite, good topline. Movement is ok. I’d like to see darker eye, sweeter expression and better angles front and rear.
Tento pes má velkou mohutnost, dobrý skus, dobrou hřbetní linii. Pohyb je vpořádku. Rád bych viděl tmavší oko, přívětivější výraz a lepší úhlení vpředu i vzadu.
Známka: Very good
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

18. CHATKANTARRA‘s Kai for Black Pearls
Datum narození: 23.3.2003
Otec: Thorin aus der Mackenmühle
Chovatel: Tineke Baumeister
Číslo zápisu: N 1574
Matka: Mount Cook Quennedy
Stát: Rakousko
Majitel: Karin Trauhsnig-Payer, Strasse Blumengasse 22, Wohnort 9020
Posudek: This dog has a very good head, good bite, very good eye, good bone, good substance and very good movement.
Tento pes má velmi dobrou hlavu, dobrý skus, velmi dobré oko, dobrou kostru, stavbu a velmi dobrý pohyb.
Známka: Excellent
Pořadí: 3.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

19. MEFISTO od Jihlavské brány
Datum narození: 10.6.2003
Otec: Beethoven Laboma
Chovatel: Macek Rudolf
Číslo zápisu: ČMKU 1910/03/05
Matka: Ch. Pamela z Bobrovnického údolí
Stát: Česká republika
Majitel: Matucha Bohumil, Lhota 160, Plzeň 301 00
Posudek: This dog has a great size, good bone, very good head, good topline and very good movement. I’d like to see little wider rear movement. Very pleased and expression.
Tento pes má velkou mohutnost, dobrou kostru, velmi dobrou hlavu, dobrou hřbetní linii a velmi dobrý pohyb. Rád bych viděl trochu širší přední pohyb. Velmi milý ve výrazu.
Známka: Excellent
Pořadí: 1.
Titul: BOB, CAC, Klubový vítěz
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

20. KIRK Douglas Bär vom Gelderland
Datum narození: 25.12.2001
Otec: ICh. Canon Bear‘s Questor
Chovatel: Felser Helmut
Číslo zápisu: PKP II 72460
Matka: Ch. Elsa vom Elbdeich
Stát: Polsko
Majitel: Artur Ellwart, Narcyzowa 9/61, Gdyni 81-653
Posudek: This dog has good size, good bone, very good substance, good head and good bite. It moves well. I’d like to see higher eye set and little less trimming on the neck.
Tento pes má dobrou velikost, dobrou kostru, velmi dobrou stavbu, dobrou hlavu a dobrý skus. Dobře se pohybuje. Rád bych viděl vyšší nasazení oka a trochu méně trimování na krku.
Známka: Excellent
Pořadí: 4.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

21. WICK Faundland
Datum narození: 22.8.2003
Otec: Amadeus Rock Me Midnightlady
Chovatel: Polgár Andraš
Číslo zápisu: ČMKU 4950-03/03/05
Matka: Rozmary od Faundland
Stát: Česká republika
Majitel: Kalenská Eva, Hrádek 66, Nechanice 5033 15
Posudek: This dog has very good head, good bite, good bone, good substance, good topline and good coat. He has good movement in side gait and the rear. I’d like see better front movement.
Tento pes má velmi dobrou hlavu, dobrý skus, dobrou stavbu, dobrou hřbetní linii a dobrou srst. Má dobrý pohyb při pohledu z boku a zezadu. Rád bych viděl lepší přední pohyb.
Známka: Excellent
Pořadí: 2.
Titul: Res. CAC
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

Psi – třída pracovní:

22. BAD od Trojské skály
Datum narození: 11.8.2001
Otec: Arny Dinar
Chovatel: Jandovi J. a J
Číslo zápisu: ČMKU 4663/01
Matka: Asta od Trojské skály
Zkoušky: ZZO, ZM, ZVV1,VZ, ZPO1
Stát: Česká republika
Majitel: Čermáková Věra, Eliášova 46, Praha 6
Posudek: This dog has sweet expression, good head, good bite. I’d like to see little bit bigger head. He has good topline, good side fait. I’d like to see better front and rear movement and see him little bit broader.
Tento pes má milý výraz, dobrou hlavu, dobrý skus. Rád bych viděl větší hlavu. Má dobrou hřbetní linii, dobrý v pohledu z boku. Rád bych viděl lepší přední a zadní pohyb aby v něm byl trochu širší.
Známka: Very good
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

23. DASTY od Trojské skály
Datum narození: 3.4.2004
Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach
Chovatel: Jandovi J. a J.
Číslo zápisu: ČMKU 5012/04
Matka: Yvonne Chrisi v. Luxemburg
Zkoušky: ZZO, ZOP, ZM
Stát: Česká republika
Majitel: Šimek Petr, Dubnice 19, 471 26
Posudek: This dog has a good bite, good head, good substance and muzzle, good topline. I’d like to see much better movement.
Tento pes má dobrý skus, dobrou hlavu, dobrou stavbu a čenich, dobrou hřbetní linii. Rád bych viděl o hodně lepší pohyb.
Známka: Very good
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

24. DUMAS od Trojské skály
Datum narození: 3.4.2004
Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach
Chovatel: Jandovi J. a J.
Číslo zápisu: ČMKU 5015/04
Matka: Yvonne Chrisi v. Luxemburg
Zkoušky: ZM
Stát: Česká republika
Majitel: Čermáková Věra, Eliášova 46, Praha 6
Posudek: This dog has a good head, good bite, good eyes, good bone, good balance, good movement. I’d like to see more bound and more size a little bit.
Tento pes má dobrou hlavu, dobrý skus, dobré oči, dobrou kostru, dobré vyvážení, dobrý pohyb. Rád bych viděl lepší siluetu a poněkud větší mohutnost.
Známka: Excellent
Pořadí: 1.
Titul: CAC
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

Psi – třída vítězů:

25. Ch. BRUTUS Laboma
Datum narození: 28.7.1998
Otec: Braun Byron Stratony
Chovatel: Matucha Bohumil
Číslo zápisu: ČMKU 4200/98/01
Matka: Holly de Heicopper
Stát: Česká republika
Majitel: Ing. Gottlieb Rudolf, Terešov 102, Zbiroh 338 08
Posudek: This dog has good big head, good bite, good small ear, very good bone, good substance and good muzzle. Very good front movement, beautiful rear movement. I’d like to see better rear angels.
Tento pes má dobrou velkou hlavu, dobrý skus, dobré malé uši, dobrou kostru, dobrou stavbu a dobrý čenich. Velmi dobrý přední pohyb, nádherný zadní pohyb. Rád bych viděl lepší zadní úhlení.
Známka: Excellent
Pořadí: 1.
Titul: CAC
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

27. Ch. CAMEL od Trojské skály
Datum narození: 20.2.2002
Otec: Arny Dinar
Chovatel: Jandovi J. a J
Číslo zápisu: ČMKU 4706/02/04
Matka: Asta od Trojské skály
Stát: Česká republika
Majitel: Žďárská Veronika, Skalice u České Lípy 454, 471 17
Posudek: This dog has a good head, good bite, good muzzle, good topline. I’d like to see better angles front and rear.
Tento pes má dobrou hlavu, dobrý skus, dobrý čenich, dobrou hřbetní linii. Rád bych viděl lepší úhlení vpředu a vzadu.
Známka: Excellent
Pořadí: 4.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

28. Ch. ERNEST Hemingway Bär vom Gelderland
Datum narození: 31.5.1999
Otec: ICh. Main Tickle Forbidden Planet
Chovatel: Felser Helmut
Číslo zápisu: PKP II 59182
Matka: Ch. Elsa vom Elbdeich
Stát: Česká republika
Majitel: Artur Ellwart, Narcyzowa 9/61, Gdyni 81-653
Posudek: This dog has a great size, great head and bone, good substance, good topline and good angles. I’d like to see much better rear movement and less trimming on the neck.
Tento pes má velkou mohutnost, mohutnou hlavu a kostru. dobrou stavbu, dobrou hřbetní linii a dobré úhlení. Rád bych viděl o hodně lepší zadní pohyb a méně trimování na krku.
Známka: Excellent
Pořadí: 3.
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

29. NV UBUL Faundland
Datum narození: 10.10.2002
Otec: Amadeus Rock Me Midnightlady
Chovatel: Polgar Andraš
Číslo zápisu: ČMKU 4868-03/02
Matka: Midnight Lady‘s Koh-i-nor
Stát: Česká republika
Majitel: Denisovovi J. + J., Přísečnická 553, Kovářská 431 86
Posudek: This dog has a good head, beautiful expression, good balance, good angles, good topline, Good movement. I’d like to see little more size and smaller ear.
Tento pes má dobrou hlavu, nádherný výraz, dobrou vyváženost, dobré úhlení, dobrou hřbetní linii. Dobrý pohyb. Rád bych viděl větší mohutnost a menší ucho.
Známka: Excellent
Pořadí: 2.
Titul: Res.CAC
Jméno rozhodčího: Roger S. Frey

Feny – třída štěňat:

31. BRIA Braun Jess Black Denis
Datum narození: 3.7.2005
Otec: Urmel vom Yukon
Chovatel: Denisovová Jiřina
Číslo zápisu: ČMKU 5117/05
Matka: Laslye od Celpaku
Stát: Česká republika
Majitel: Denisovovi J. + J., Přísečnická 553, Kovářská
Posudek: 2 měsíční, velmi vitální, dobře pevná fena, správné barvy, pěkné oko, pevný hřbet, prostorný hrudník, zatím nůžkové postavení řezákům, zatím dobře předvádivá fena
Známka: Velmi nadějná
Pořadí: 2.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

32. BETSY Jess Black Denis
Datum narození: 3.7.2005
Otec: Urmel vom Yukon
Chovatel: Denisovová Jiřina
Číslo zápisu: ČMKU 5114/05
Matka: Laslye od Celpaku
Stát: Česká republika
Majitel: Denisovovi J. + J., Přísečnická 553, Kovářská
Posudek: 2 měsíční, dobře předvádivá, správně barevně vyjádřená, dostatečně pevná fena, silná kostra, pevný hřbet, dobrý pohyb, zatím nůžkové postavení řezáků.
Známka: Velmi nadějná
Pořadí: 1.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

Feny – třída mladých:

33. ARINA z Luční cesty
Datum narození: 1.7.2004
Otec: Dustin Maceška
Chovatel: Ing. Vasilová Petra
Číslo zápisu: ČMKU 5036/04
Matka: Chilie Česorp
Stát: Česká republika
Majitel: Čekalová-Sulecká Zuzana, V lukách 300, Statenice 252 62
Posudek: 14 měsíční velmi typická fena s dobře formovanou hlavou, správný chrup, středně tmavé dobře uložené oko, pevná hřbetní linie, srázná dobře plná záď, srst není zcela dlouhá, zatím úzký hrudník na dobře úhlených končeninách, ucho není zcela krátké.
Známka: Velmi dobrá
Pořadí: 3.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

35. PAVLOWNA ANNA BAR vom Gelderland
Datum narození: 16.8.2004
Otec: Twillin Gate Another Day
Chovatel: Felser Helmut
Číslo zápisu: PKR NZB - 45075
Matka: ICh. Farah Diva Bar vom Gelderland
Stát: Polsko
Majitel: Artur Ellwart, Narcyzowa 9/61, Gdynia 81-653
Posudek: 10 měsíční fena s kvalitní srstí, pěkná formovaná hlava, správný chrup, dobře formované oko, korektní ucho, dobrá hřbetní linie, správně plná záď, dobře formovaný hrudník na správně pevných končetinách, otevřenější úhlení vzadu, korektní postoj a pohyb.
Známka: Výborná
Pořadí: 1.
Titul: CAJC
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

36. THETYS Severozápadní cesta
Datum narození: 15.5.2004
Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach
Chovatel: Hutař Kamil
Číslo zápisu: ČMKU 5023/04
Matka: Venora v.d.Wässernach
Stát: Česká republika
Majitel: Hutař Kamil, Školní 12, Jihlava 586 02
Posudek: 15 měsíční dobře vysoká pevná fena, pěkný profil hlavy, správný chrup, správné malé a tmavé oko, delší níže nasazené ucho, příkladný hřbet, dobře skloněná záď.
Známka: Výborná
Pořadí: 2.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

Feny – mezitřída:

37. ANABELLE od Sázavských peřejí
Datum narození: 17.2.2004
Otec: Cimo Gold Felicita
Chovatel: Minaříková Jitka
Číslo zápisu: ČMKU 4972/04
Matka: Chickyta Česorp
Stát: Česká republika
Majitel: Havlík Oldřich, Hořovičky 6, 270 04
Posudek: 18 měsíční dobře pevná fena, se správným uchem, korektně formované světlejší oko, silný krk, pevná hřbetní linie, sráznější záď, čenichová partie s užším formováním, správný chrup, dobře úhlené zvláště přední končetiny, přesto s užším posunem.
Známka: Velmi dobrá
Pořadí: 3.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

38. DEBORAH od Trojské skály
Datum narození: 3.4.2004
Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach
Chovatel: Jandovi J. a J
Číslo zápisu: ČMKU 5017/04
Matka: Yvonne Chrisi v. Luxemburg
Stát: Česká republika
Majitel: Ing. Gottlieb Rudolf, Terešov 102, Zbiroh 338 08
Posudek: 17 měsíční velmi typická fena s příkladnou srstí, dobře pevná s příkladnou hlavou, korektní oko, v afektu dobře formované ucho, správný chrup, dobřá hřbetní linie, plná záď, prostorný pohyb, dobře formovaný hrudník na měkkčích končetinách dole.
Známka: Výborná
Pořadí: 1.
Titul: CAC
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

39. FATTY Brown z Horpu
Datum narození: 31.3.2004
Otec: Ch. Hannibal di Borgoleonardo
Chovatel: Dušková Eva
Číslo zápisu: ČMKU 4994/04
Matka: Gallows Mary‘s Bay
Stát: Česká republika
Majitel: Ing. Plaček Richard, Bohůňova 1339/7, Praha 4, 149 00
Posudek: 17 měsíční správně silná dobře pevná fena, výraná hlava, správný chrup, 2x P1 nahoře vlevo, příkl. ucho, barevně přiměřené oko je výrazně otevřené, příkladný krk, příkl. hřbet, pevná záď, dobře formovaný hrudník na končetinách dole často rozbíhavých.
Známka: Velmi dobrá
Pořadí: 4.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

40. SISA Severozápadní cesta
Datum narození: 4.11.2003
Otec: Ch. Brutus Laboma
Chovatel: Hutař Kamil
Číslo zápisu: ČMKU 4949/03
Matka: Isabela Severozápadní cesta
Stát: Česká republika
Majitel: Hutař Kamil, Školní 12, Jihlava 586 02
Posudek: 21 měsíční dobře vysoká hnědá fena, dobře pevná, delší hlava, korektně utvářené světlejší oko, níže formované větší ucho, silný krk, hřbet je za pohybu měkkčí, dobře široká záď, správně úhlené končetiny zvláště vpředu, korektní ocas.
Známka: Velmi dobrá
Pořadí: 2.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

Feny – třída otevřená:

41. YVONNE Chrisi Luxemburg
Datum narození: 29.1.2001
Otec: Benno v.d. Ruhraue
Chovatel: Bröcker Ch. + K
Číslo zápisu: ČMKU 4694-01/00/04
Matka: Tinka v Luxemburg
Stát: Česká republika
Majitel: Jandovi J. + J., Na Jablonce 22, Praha 8, 182 00
Posudek: 4 letá tučnější, ale dobře pohyblivá fena, s pěkně formovanou hlavou, dobře nasazené delší ucho, příkladné oko, správný chrup, výrazný krk, příkl. pevný hřbet, sráznější záď, dobře úhlené zvláště přední končetiny, korektní postoj a dobrý pohyb.
Známka: Výborná
Pořadí: 1.
Titul: CAC
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

42. ADÉLA od Třebízské skály
Datum narození: 27.11.2002
Otec: Astor od Křišťálového potoka
Chovatel: Petřík Alois
Číslo zápisu: ČMKU 481/02
Matka: Jessica Triladé
Stát: Česká republika
Majitel: Zlámalová Martina, Tychonova, Praha 6, 160 00
Posudek: 2,5 letá, dobře pevná fena, s korektním profilem hlavy, dobře formovaný hrudník na volnějších končetinách dole, dobrý hřbet i záď, korektně úhlené končetiny s užším posunem vzadu, chybí N3 vlevo v nůžkovém chrupu.
Známka: Výborná
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

43. AGITA Lucky Daf
Datum narození: 12.10.2000
Otec: Braun Byron Stratony
Chovatel: Hilgerová Žaneta
Číslo zápisu: ČMKU 4507/00
Matka: Ura od Krále Karla IV
Stát: Česká republika
Majitel: Sekalová Anna, Dolany 36, Kralupy nad Vltavou 278 01
Posudek: 5-ti letá fena s výraznou hlavou, zvláště v lících. Tmavé dobře uložené oko, výrazně formované ucho, úzké postavení horních končetin, příkl. krk, správná hřbetní linie, mírně převýšená korektní záď , správné úhlení a posunutí vzadu s dobrým postojem, hrubší projev hlavy a úzké formování vpředu kazí celkový ráz.
Známka: Výborná
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

44. C‘ASTA od Trojské skály
Datum narození: 20.2.2002
Otec: Arny Dinar
Chovatel: Jandovi J. a J.
Číslo zápisu: ČMKU 4711/02/04
Matka: Asta od Trojské skály
Stát: Česká republika
Majitel: Jandovi J. + J., Na Jablonce 22, Praha 8, 182 00
Posudek: 2,5 letá výrazná hlava s výrazným uchem, jen dobře prostorný hrudník na užším formování končetin lokte, správný chrup, dobře formované ucho, dobrá hřbetní linie, kratší záď, užší formování záprstí při pohybu.
Známka: Výborná
Pořadí: 2.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

46. LOLLY od Jihlavské brány
Datum narození: 15.2.2003
Otec: Chubby Chumpy Avalon
Chovatel: Macek Rudolf
Číslo zápisu: ČMKU 4849/03
Matka: Doris od Jihlavské brány
Stát: Česká republika
Majitel: Zmeko Pavel, Vavřinec 100, Sloup 679 13
Posudek: 2,5 letá tučnější vpředu úžeji formovaná fena, výrazná hlava, správný chrup, dobře formované ucho, správný profil hlavy, silný hřbet, dobrá záď, příliš svěšené břicho, korektní úhlení vzadu s plným záběrem.
Známka: Velmi dobrá
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

47. MARRY Gold od Jihlavské brány
Datum narození: 10.6.2003
Otec: Beethoven Laboma
Chovatel: Macek Rudolf
Číslo zápisu: ČMKU 4912/03
Matka: Ch.Pamela z Bobrovnického údolí
Stát: Česká republika
Majitel: Zermanovi I.+V., Za Školou 726/13, Praha 9 198 00
Posudek: 27 měsíční hnědá jen dobře osvalená fena s korektním profilem hlavy. Správný chrup, delší dobře nasazené ucho, dobrý krk, správná hřbetní linie, sráznější záď, hrudník není široký na správných končetinách.
Známka: Výborná
Pořadí: 4.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

48. MISSOURI od Jihlavské brány
Datum narození: 10.6.2003
Otec: Beethoven Laboma
Chovatel: Macek Rudolf
Číslo zápisu: ČMKU 4914/03
Matka: Ch.Pamela z Bobrovnického údolí
Stát: Česká republika
Majitel: Havlín Josef, Kamýk nad Vltavou 186, 262 63
Posudek: 27 měsíční silná fena s typickou hlavou, korektní chrup, větší dobře formované ucho, volné víčko, správně tm. oko, silný krk, měkkčí partie hřbetu, sráznější plná záď, dobře prostorný hrudník na pevných končetinách.
Známka: Výborná
Pořadí: 3.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

50. VIKY Faundland
Datum narození: 10.10.2002
Otec: Amadeus Rock Me Midnightlady
Chovatel: Polgar Andraš
Číslo zápisu: ČMKU 4880-03/02/05
Matka: Rozmary od Faundlanda
Stát: Česká republika
Majitel: Denisovovi J. + J., Přísečnická 553, Kovářská
Posudek: 3 letá dobře mohutná fena s korektním profilem hlavy, s kvalitní srstí, výrazná hlava, správný chrup, dobře tmavé oko s volnějším víčkem, dobrý krk, měkkčí partie hřbetu, převýšená srázná záď, pohyb vpředu je užší.
Známka: Velmi dobrá
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

51. VIKTORIJA Faundland
Datum narození: 10.10.2002
Otec: Amadeus Rock Me Midnightlady
Chovatel: Polgar Andraš
Číslo zápisu: ČMKU 4870-03/02/05
Matka: Rozmary od Faundlanda
Stát: Česká republika
Majitel: Pečta Tomáš, Třebíčská 102, Hrotovice 675 55
Posudek: 3 letá velmi dobře pohyblivá správně mohutná fena s kvalitní srstí, výrazná hlava s hlubokým pyskem, příliš svěšené koutky, dobře tm. oko s volnějším víčkem, silný krk, příkl. hřbetní linie, kratší záď, dobře úhlené končetiny se správným rovnějším postojem.
Známka: Velmi dobrá
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

Feny – třída vítězů:

52. NV D‘YVONNE od Trojské skály
Datum narození: 3.4.2004
Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach
Chovatel: Jandovi J. a J
Číslo zápisu: ČMKU 5018/04
Matka: Yvonne Chrisi v. Luxemburg
Stát: Česká republika
Majitel: Jandovi J. + J., Na Jablonce 22, Praha 8, 182 00
Posudek: 1,5 letá dynamická pevná příkladně předvádivá fena s výraznou hlavou, dobré ucho, příkl. hřbetní linie, prostorný hrudník na správných končetinách, výrazný pohyb, správné úhlení zvláště vpředu.
Známka: Výborná
Pořadí: 1.
Titul: CAC
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

53. CH. VANESA Faundland
Datum narození: 10.10.2002
Otec: Amadeus Rock Me Midnightlady
Chovatel: Polgar Andraš
Číslo zápisu: ČMKU 4869-03/02/05
Matka: Rozmary od Faundlanda
Stát: Česká republika
Majitel: Čejdová Petra, Hřibeček, Sedlčany 264 01
Posudek: 35 měsíční výrazně mohutná fena s kvalitní srstí a s hrubší kostrou, správné ucho, příkladný chrup, výrazně odkrytá spojivka spodním víčkem, silný krk s výraznou kůží, s příkladnou hřbetní linií, dobře hluboký hrudník, příliš volný loket za pohybu – kymácivý posun, příkladné úhlení, dobrý postoj zvláště vzadu.
Známka: Velmi dobrá
Pořadí: 2.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

Feny – třída veteránů:

54. AYSCHEN Stratony
Datum narození: 28.11.1994
Otec: Indian Jones Egebak
Chovatel: Stránský Antonín
Číslo zápisu: ČMKU 3520/94
Matka: Zira od Trojské skály
Stát: Česká republika
Majitel: Hutař Kamil, Školní 12, Jihlava 586 02
Posudek: 11 letá dobře vitální pevná fena, správný chrup, volnější dobře pigmentované oko, dobře nasazené delší ucho, příkladný krk, měkkčí partie hřbetu, správně úhlené končetiny, s korektní postojem.
Známka: Výborná
Pořadí: 2.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

55. BESI od Tří proudů
Datum narození: 30.5.1994
Otec: Ch. Ero Chatka Zielarki
Chovatel: Maixner Leonard
Číslo zápisu: ČMKU 3407/94/97
Matka: Deny od Štiky
Stát: Česká republika
Majitel: Macháčková Eva, Orlice 27, Letohrad, 561 51
Posudek: 11 letá dobře vitální fena s otevřenější srstí, dobře formovaná typická hlava, korektní chrup, dobře tm. oko, měkkčí partie hřbetu, záď je převýšenější, delší pánevní končetiny, dobře formovaný hrudník.
Známka: Výborná
Pořadí: 3.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

56. MARY‘S Bay Gallows
Datum narození: 13,7.1997
Otec: Enasjöns Fabian
Chovatel: Loukotová Mária
Číslo zápisu: ČMKU 4284/99
Matka: Agenor Stratony
Stát: Česká republika
Majitel: Dušková Eva, Češovská 351, Praha 9, 193 00
Posudek: 8 letá hnědá příkladně pevná dobře pohyblivá fena, s velmi typickou hlavou, příkladné ucho, správný chrup, vyšší partie zádě, kt. je kratší, prostorný hrudník na dobře pevných končetinách, dobré formování vzadu.
Známka: Výborná
Pořadí: 4.
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

57. Ch. PAMELA z Bobrovnického údolí
Datum narození: 5.3.1997
Otec: Ch. Ero Chatka Zielarki
Chovatel: Prokešovi J.+E.
Číslo zápisu: ČMKU 3968/97/98
Matka: ICh.Flower v. Goldschlager
Stát: Česká republika
Majitel: Macek Rudolf, Kainarova 15, Jihlava 586 01
Posudek: 9 letá dobře pevná fena s kvalitní srstí, dobře úhlená, pěkně modelovaná hlava, středně tm. dobře uložené oko, korektní chrup, úzké formování předních končetin.
Známka: Výborná
Pořadí: 1.
Titul: Vítěz třídy veteránů
Jméno rozhodčího: Vladimír Adlt

Vytisknout E-mail