Jste zde:  
||
||
||
Klubová výstava CAC Strážnice

Klubové a speciální výstavy

Klubová výstava CAC Strážnice

Klubová výstava CAC Strážnice22.3.2008 rozhodčí: p.Karin Butenhoff-Taufertschöfer (D)výsledky -psi

 

překlad: Jiří Janda

Psi o Klub.vítěze

Třída štěňat - psi

BALTAZAR Gomaru

 

Datum narození: 7.12.2007

Číslo zápisu: ČMKU 5355/07

Otec: Dumas od Trojské skály

Matka: Sarah Severozápadní cesta

Chovatel: Ing.Gottlieb Rudolf, Terešov 102 338 08 Zbiroh

Majitel: Indrák Zdeněk, Mozartova 4, 796 01 Prostějov, ČR

Posudek: Velmi hezké štěně, znaky odpovídají tomuto věku, samčí hlava, tmavě hnědé oči, velmi dobré kosti, pěkný pohyb, pěkně se nese.

Hodnocení: Velmi nadějný

Pretty nice puppy, atributtes male of this age, masculine head, dark brown eyes, very good bones, nice movement, nice carriage very promissing

Třída mladých - psi

AARON Gomaru

 

Datum narození: 28.3.2007

Číslo zápisu: ČMKU 5286/07

Otec:Ch.Brutus Laboma

Matka:Ch.Deborah od Trojské skály

Chovatel: Ing.Gottlieb Rudolf, Terešov 102, 338 08 Zbiroh

Majitel: Kubát Miroslav, Dešenice 198, 340 22 Nýrsko ČR

Posudek: 13 měsíců starý, středně hnědý pes, samčí hlava, kompletní nůžkový chrup. Hnědé oči, trochu volnější hřbet, velmi dobrý hrudník, silné a rovné kosti, pohyb je snadný, trochu výše nesený ohon, laskavý charakter, velmi mnoho srsti.

Hodnocení:Velmi dobrý

13 months old, middle brown dog, masculine head, complete scissors bite, brown eyes, a little weak in back, very good chest, strong and straight bones, movement is easy, a little to high tail carriage, kind character, very much coat

Very good:

ARAMIS ze Slezského panství

 

Datum narození: 10.10.2006

Číslo zápisu: ČMKU 5233/06

Otec:Ch.Darés od Trojské skály

Matka: Lenny od Celpaku

Chovatel: Kateřina Ščepancová, Dobratice 93, 739 51

Majitel: Rašovská Eva, Příbram na Moravě 220, 664 84, ČR

Posudek: 17ti měsíční, výborného typu, velmi měkký , důvěřivý, správně maskulinní, tmavé oči, výborné osvalení a kosti, vynikající hrudník, silné rovné nohy, korektní pohyb, laskavý charakter, korektní srst

Hodnocení: Výborný 2

 

17 months, excellent type, very soft confident, masculine good, dark eyes, excellent musculations and bone, excellent chest, strong and straight legs, correct movement, kind character, correct coat

Excellent 2

 

BYRON od Janova hradu

 

Datum narození: 6.6.2007

Číslo zápisu: ČMKU 5314/07

Otec: Ch.Artuš z Hlubočinky

Matka: Amálka ze Stínu Pálavy

Chovatel: Vaďura Dušan, Kopce 908, 691 45 Podivín

Majitel: Šalom Ivan, Hlohovčice 58, 745 61 Staňkov, ČR

Posudek: 9ti měsíční, správná samčí hlava, chybějící P1, výborné zaúhlení a kosti, velmi dobrý hrudník, výborný uvolněný pohyb, laskavý charakter, výborné osrtění.

Hodnocení: Výborný 1, CAJC

 

 

9 months, masculine head good, P1 missing, excellent angulations and bone, very good chest, excellent movement is easy, kind character,excellent coat

Excellent 1, CAJC

INDY Indiana Jones od Trojské skály

 

Datum narození: 10.6.2007

Číslo zápisu: ČMKU 5324/07

Otec: Ch.Quickly Bear v.Trieberg

Matka:Yvonne Chrisi von uxemburg

Chovatel: Jandovi Jiří a Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00 Praha 8

Majitel: Rážová Petra, Smiřická 281, 503 41 Hradec Králové, ČR

Posudek:

9ti měsíční, zdravý, trochu užší samčí hlava, tmavě hnědé oči, velmi dobré zaúhlení, velmi dobrý hrudník, nohy jsou rovné a silné, kompletní nůžkový chrup, lehce se pohybující

Hodnocení:Velmi dobrý 3

Very good angulation, very good chest, legs are straight and strong, complete scissor bite, movement is easy

Very good 3

CAEZAR Black Brother´s

 

Datum narození: 3.6.2007

Číslo zápisu: ČMKU5367-08/07

Otec: Life Blood Jackpot

 

Matka: Betina Milan´s Newfoundlands Land

Chovatel: Prišťáková Blanka, Jur nad Hronom, SK

Majitel: Šalom Ivan, Hlohovčice 58, 745 61 Staňkov, ČR

Posudek: 9ti měsíční, ještě ne zcela vyvážený, zdravý a silný samec, nicmémě samčí hlava, poněkud hnědé oči, nadměrný stop, korektní nůžkový skus, kosti jsou silné a rovné, trochu krátký krok, pohyb je dostatečně volný, výborná srst

 

Hodnocení: Velmi dobrý

 

9 months, not quite feat, sound and strong male, still masculine head, some brown eyes, much stop, correct scissor bite, bone is strong and straight, some short step, movement is free enough, excellent coat

Very good


ZENNY od Bílého zámku

Číslo zápisu:ČMKU 5300/07

Datum narození: 22.4.2007

Číslo zápisu:ČMKU 5300/07

Otec: Higginson Beau Stratony

Matka: Sarah od Bílého zámku

Chovatel: Vončoková Irena, Litultovice 132, 747 55

Majitel: Šrámková Monika, U Jezu 333, 739 23 Stará n.O., ČR

Posudek:

Trochu při těle, výborná samčí hlava,nůžkový skus, tmavě hnědé oči, silné a rovné kosti, velmi dobrý hrudník a zaúhlení, pohyb je volný, vzadu úzký, příliš měkká povaha, výborná srst

Hodnocení:velmi dobrý 3

A little too good fed, excellent masculine head, scissort bite, dark brown eye, strong and straight bone, very good chest and angulations, movement is free narrow in back, too much fine character,excellent coat

very good

Třída mezitřída - psi

DAMIÁN z Kazničovské hůrky

 

Datum narození: 25.8.2006

Číslo zápisu: ČMKU 5212/06

Otec: Ch.Darés od Trojské skály

 

Matka: Aranka z Kazničovské hůrky

 

Chovatel: Chromečková Marie, Mniší 46, 742 21 Kopřivnice

Majitel: Tesařová Vendula, Miřetice 119, 539 55 Miřetice, ČR

 

Posudek: 19ti měsíční, medvědovitý, silný, milý, samčí hlava s trochu delším čenichem, kompletní nůžky, tmavé oko, Výborné zaúhlení, výborný hrudník a kosti, kratšího formátu, pohyb je snadný, vysoké nesení ohonu

Hodnocení Výborný 2, Rec.CAC

 

19 months, beery, strong, deary, masculine head a little long muzzle, complete scissors, dark eye. Excellent angulation, excellent chest and bone, little short a part, move is easy, high tail carriage

Excellent V2, Res.CAC

DENY z Kazničovské hůrky

 

Datum narození: 25.8.2006

Číslo zápisu: ČMKU 5215/06

Otec: Ch.Darés od Trojské skály

Matka: Aranka z Kazničovské hůrky

Chovatel: Chromečková Marie, Mniší 46, 742 21 Kopřivnice

 

Majitel:: Weglorzová Marie,Mickiewiczova 183,733 01 Karviná, ČR

Posudek: Typický samec, samčí hlava, tmavě hnědé oko, výborně hladké osrstění uší, velmi dobré zaúhlení, hrudník je velmi dobrý, kosti jsou velmi dobré, kompletní nůžkový chrup, volný pohyb, trochu volné lokty, poněkud výše nesený ohon, výborná srst

Hodnocení: Velmi dobrý 4

 

Typical male, masculine head , dark brown eye, excellent smooth ears, very good angulation, chest is very good, bone is very good, complete scissors bite, movement is easy, some loose out of the ellbows, a little high tail carriage, excellent coat
Very good 4

GASTON od Trojské skály

 

Datum narození: 14.7.2006

Číslo zápisu: ČMKU 5254/06

Otec: Ch.Black Buffalo´s Bruce- Wayne

Matka:Ch.D´Yvonne od Trojské skály

Chovatel: Jandovi Jiří Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00 Praha 8

 

Majitel: Horníčková Žaneta, Zlechov 213, 687 10, ČR

Posudek: Trochu menší samec dobré konstituce, samčí hlava, kompletní nůžkový chrup, velmi dobré zaúhlení, výborný hrudník, přiměřené kosti a zaúhlení, tmavě hnědé oči, pohyb je volný, jený charakter, excelentní struktura srsti

 

Hodnocení: Výborný 3

 

Somewhat small sound male, masculine head, complete scissors bite, very good angulation, excellent chest, very good fitting bone and angulation, dark brown eyes,movement is easy, fine character, excellent coat texture,
Excellent V3

GERONIMO od Trojské skály

 

Datum narození: 14.7.2006

Číslo zápisu: ČMKU 5256/06

Otec: Int.Ch.Black Buffalo´s Bruce-Wayne

Matka:Ch.D´Yvonne od Trojské skály

Chovatel: Jandovi Jiří Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00 Praha 8

Majitel: Marounková Martina, Pořín 87, 391 55 Chýnov, ČR

Posudek: 20ti měsíční, velmi typický, velmi kompletně vyvinutý samec, jenom trochu měkčí v zádech, výborný dospělý samčí výraz, kompletní nůžkový chrup, tmavé oči, excelentní zúhlení, silný čenich, výborný hrudník a kosti, pohyb je volný, přátelský charakter, výborné osrstění a nesení ohonu

Hodnocení: Výborný 1, CAC

20 months, very typical, very completly developed male, only a little weak in back, excellent adult masculine, complete scissors bite, dark eyes, excellent angulation, strong muzzle, excellent chest and bone, movenet is easy, friedly character, excellent coat and tail carriage
Excellent V1, CAC

GRIZZLY od Trojské skály

 

Datum narození: 14.7.2006

Číslo zápisu: ČMKU 5258/06

Otec: Ch.Black Buffalo´s Bruce- Wayne

Matka:Ch.D´Yvonne od Trojské skály

Chovatel: Jandovi Jiří Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00 Praha 8

 

 

Majitrl: Kalvodovi Fr. a Jana, Žižkova 905, 514 01 Jilemnice, ČR

Posudek: 20ti měsíční, mohl by být více upraven a ne tak dobře krmen, je trochu menší, při dostatečném těle, samčí hlava, tmavé hnědé oči, kompletní nůžkový skus, trochu výraznější stop, líce jsou velmi plné, velmi dobré zaúhlení, hrudník je dobře vyvinut, pohyb volný, přátelský charakter, trochu zvlněná srst dobré struktury

Hodnocení: dobrý

 

20 months, should be better groomed, not be fed too much, somewhat smaller, some body, masculine head, dark brown eyes, complete scissors bite, a little much stop, checks are very high, very good angulation, chst is good developed, movement free, friendly character, a little colline coat, good texture a coat; good

; ;

HAFF od Trojské skály

 

Datum narození: 4.10.2006

Číslo zápisu: SPKP 1510

Otec: Bundasch z kazničovské hůrky

Matka:Ch.C´Asta od Trojské skály

Chovatel: Jandovi Jiří Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00 Praha 8

Majitel: Dodek Pavol, Chocholná-Velčice 460, 913 04, Trenčín, SK

Posudek: 17ti měsíční, zdravě široce posazený, dospělá samčí hlava, trochu hlubší pysky, kompletní nůžkový skus, tmavo hnědé oči, silný hřbet, kratšího formátu, velmi dobrý hrudník, nohy jsou rovné a silné, pohyb je volný, inklinuje k mimochodu, sebevědomý charakter, exceletní struktura srsti

Hodnocení: Velmi dobrý

17 months, sound broad deep set, adult masculine head, a little deep lips, comlete scissors bite, dark brown eyes, strong back, a little short part, very good chest, legs are straight and strong, movement is free, tense to pass, selfconfident character, excellent coat texture
Very good

Třída otevřená- psi

ALBERT od Třebízské skály

 

Datum narození: 27.11.2002

Číslo zápisu: ČMKU 4813/02

Otec: Astor od Křišťálového potoka

Matka: Jessica Triladé

Chovatel: Petřík Alois, Třebíz 77, 273 75

Majitel: Ing.Vích Miroslav, Americká 273, 252 29 Dobřichovice, ČR

Posudek:

5 let starý, typické samčí konstituce, samčí hlava, kompletní nůžkový skus, hnědé oko, velmi dobré zaúhlení, silný hřbet,

Silné a rovné kosti, volný a snadný pohyb, přátelský charakter, velmi dobrá struktura srsti

Hodnocení:velmi dobrý

 

5 years old, sound typical male, masculine head, complete scissors bite, brown eye, very good angulation , strong back, strong and straight bone, movement is free and easy, friendly character, very good coat texture

Very good

CEWIN z Kazničovské hůrky  

Datum narození: 2.2.2006

Číslo zápisu: ČMKU 5186/06

Otec: Higginson Beau Stratony

Matka: Pamela od Bílého zámku

Chovatel: Chromečková Marie, Mniší 46, 742 21 Kopřivnice

Majitel: Mlejnek Miroslav, Nábřežní 477, 664 71 Vev.Bítýška, ČR

Posudek: Neposouzen pro povahu, nezvladatelný

 

Hodnocení:

 

FABRICIUS od Trojské skály

 

Datum narození: 9.2.2006

Číslo zápisu: ČMKU 5264/06

Otec: Ch.Nonino v.d. Turfhoeve

Matka: Yvonne Chrisi von Luxemburg

Chovatel: Jandovi Jiří Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00, Praha 8

Majitel: Kolátor Tomáš, Hodoňovice 131, 739 01 Hodoňovice, ČR

Posudek: 2letý pes, výborné celkové zaúhlení, silné, široce a hluboce posazený, typický samec,nádherné a pěkné osvalení, kompletní nůžkový skus, tmavé oko, výborný hrudník, silné a rovné kosti, lehce se pohybující, laskavý charakter, výborné osrstění.

Hodnocení: Výborný 4

2 years,excellent angullation over all, strong broad deep set, typical male, preety nice muscule, complete scissors bite, dark eye, excellent chest, straight and strong bones, movement is easy, kind character, excellent coat

Excellent 4

FALCO od Trojské skály

 

Datum narození: 9.2.2006

Číslo zápisu: ČMKU 5265/06

Otec: Ch.Nonino v.d. Turfhoeve

Matka:Yvonne Chrisi von Luxemburg

Chovatel: Jandovi Jiří Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00, Praha 8

Majitel: Nespěšný Jiří, Popinecká 253/25, 739 32 Vratimov, ČR

Posudek: 2 roky starý, typický čenich, zdravě vyvinutý samec, hnědé oko, celkově výborné zaúhlení, velmi dobrý hrudník, silné kosti, kompletní nůžkový chrup, pohyb je volný, lehký, přátelský charakter, výborná struktura srsti

Hodnocení: výborný

 

2 years old, typical muzzle , sound male in development, brown eye, excellent angulation over all, very good chest, strong bones, complete scissors bite, movement is free easy, friendly charakter, excellent coat texture

excellent

ENDY Braun od Trojské skály

 

Datum narození: 19.6.2005

Číslo zápisu: ČMKU 5118/05

Otec: Ch.Brutus Laboma

 

Matka: Yvonne Chrissi v.d. Luxemburg

Chovatel: Jandovi Jiří a Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00 Praha 8

Majitel: Kalvodovi F. a J., Žižkova 905, 514 01, Jilemnice ČR

Posudek: 2,5 letý, hnědý, samec trochu víc při tělě, medvědovité konstituce, exceletní typ hlavy, kompletní nůžkový chrup, otevřené pysky, světle hnědé oko, trochu volnější ve hřbetu, velmi dobý hrudník, silné a rovné kosti, volný a lehký pohyb, přátelský charakter, výborná struktura kostí, kratší ohon následkem úrazu

Hodnocení: výborný

2,5 years, brown, male a little bit too much fat, sound beary, excellent head type, complete scissors bite, open lips, light brown eye, a little weak in the back, very good chest, strong and straight bone, movement is free and easy, friendly character, excellent bone strukture, short tail because he had an acccident

excellent

CHUBBY Son z Bobrovnického údolí

 

Datum narození: 10.7.2005

Číslo zápisu: ČMKU 5120/05

Otec: Chubby Chumpy Avalon

Matka: Rosmery z Bobrovnického údolí

Chovatel: Prokeš Jaromír, Bobrovníky

Majitel: Zmeko Pavel, Vavřinec 100, 679 13 Sloup, ČR

Posudek:nenastoupil

Hodnocení:

 

OLLYMP od Jihlavské brány

 

Datum narození: 6.10.2004

Číslo zápisu: ČMKU 5068/04/06

Otec: Undercover Blues Promise of Gold

Matka: Ch.Pamela z Bobrovnického údolí

Chovatel: Macek Rudolf, Kainarova 15, 586 01 Jihlava

Majitel: Mackovi Dana a Rudolf, Kainarova 15, 586 01 Jihlava,

Posudek3letý, velmi široký hluboce posazený, typický samec, výrazná maskulinní hlava, kompletní nůžkový chrup, tmavě hnědé oči, trochu otevřené pysky, povšechně výborné zaúhlení, výborný hrudník, výborné kosti, pohyb je volný a lehký, krátký krok, přátelský charakter, výborná struktura srsti

Hodnocení: Výborný 2, Res.CAC

 

3 years, big broad, deep set, typical male, masculine head much expression, complete scissors bite, dark brown eyes, a little open lips, excellent angulation over all, excelent chest, excellent bone, movement is free and easy, short step, friedly characters, excellent coat texture

Excellent V2,Rec.CAC

PITT od Jihlavské brány

 

Datum narození: 22.9.2005

Číslo zápisu: ČMKU 5132/05

: Black Animals Jim Beam

Matka: Doris od Jihlavské brány

Chovatel: Macek Rudolf, Kainarova 15, 586 01 Jihlava

Majitel: Jagošová Ludmila, Větrný Jeníkov 162, 588 42, ČR

Posudek2 letý, velký široký samec, hodně osrstěný, kompletní nůžkový skus, povšechně výborné zaúhlení, velmi dobrý hrudník, kosti jsou silné a rovné, pohyb je volný a lehký, ne úplně hrdé držení, vlídný charakter, výborná struktura srsti

Hodnocení: Výborný 3

 

2 years, big broad male, lot of coat, complete scissors bite, excellent angulation all over, very good chest, bones are strong and straight, movementenet is free and easy, not quite proud carriage. kind character, excellent coat textur

excellent

VERMONT Faundland

 

Datum narození: 10.10.2002

Číslo zápisu: ČMKU 4878-03/02

Otec: Amadeus Rock Me Midnightlady

Matka: Rosmary od Faundland

Chovatel: Polgar Andraš

 

503 Majitel: MuDr.Pilín Alexander,Nad kolonií/1,140 00 Praha 4,

Posudek:nenastoupil

 

Hodnocení:

 


ZEUS Faundland

 

Datum narození: 11.8.2004

Číslo zápisu: ČMKU 5086-05/04

Otec: Ch.Threepond Council Cup Bogart

Matka: Viki Faundland

 

Chovatel: Polgar Andraš

Majitel: Špringl Jindřich, Tyršovo nám. 215, 273 51 Unhošť,, ČR

Posudek:

4 letý, vysoko stavěný velmi odpovídající standardu, výborný výraz hlavy, kompletní nůžkový skus, výborné oči a uši, kratší záda, dobrý hrudník, silné a rovné kosti, výborný pohyb, hodně síly, přátelský charakter, výborná srst

HodnoceníVýborný 1, CAC,

 

4 years, high measure and very close to the standard, excellent head expresion, complete scissors bite, excellent eyes and ears, short lag back, good chest, strong and straight bones, excellent movement, much power, friendly charakter, excellent coat

Excellent V1,CAC,

Třída pracovní- psi

DASTY od Trojské skály

ZM, ZOP, ZPU-1, ZVV1, RHA, ZPS-1, ZVV2

Datum narození: 3.4.2004

Číslo zápisu: ČMKU 5012/04

Otec: Ch. Dreamdancer v.d. Wässernach

Matka: Yvonne Chrisi von Luxemburg

Chovatel: Jandovi Jiří a Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00, Praha 8

Majitel: Šimek Petr, Dubnice 19, 471 26, Dubnice p.Ralskem, ČR

Posudek:

4letý, plný zdravého temperamentu, velmi hezký typ hlavy, samčí, kompletní nůžkový chrup, silný hřbet, obalený hrudník, silné a rovné nohy, pohyb volný a lehký, ohon vysoko, hedvábnější struktura srsti

Hodnocení: Výborný 1, CAC

4 years, sound typical full temperament, pretty nice head type, masculine complete scissors bite, strong back, lagging chest, strong a straight legs, free and easy movement, high tail, somewhat silky coat texture

Excellent 1,CAC

DUMAS od Trojské skály

ZM, ZOP, ZPU-1, ZVV1

Datum narození: 3.4.2004

Číslo zápisu: ČMKU 5015/04/07

Otec: Ch.Dreamdancer v.d. Wässernach

ka: Yvonne Chrisi von Luxemburg

Chovatel: Jandovi Jiří a Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00, Praha 8

Majitel: Čermáková Věra, Eliášova 46, 160 00 Praha 6, ČR

Posudek 4-etý samec typické samčí konstituce, maskulinní hlava, tmavě hnědé oči, silná záda, velmi dobrý hrudník, silné a rovné nohy, kompletní nůžkový chrup, volný a lehký pohyb, přátelský charakter, excelentní struktura srsti.

Hodnocení: Výborný 2, Rec.CAC

4 years, sound typical male, masculine head, brown dark eyes, strong back, very good chest, strong and straight legs, complete scissors bite, free and easy movement, friendly charakter, excellent coat texture

Excellent 2, Res.CAC

Třída vítězů- psi

Klub.Vítěz CAC a Res.CAC 

Ch. DAYTON z Medvědí rokle

 

Datum narození: 27.6.2002

Číslo zápisu: ČMKU 4780/02/05

Otec: Gambi od Jihlavské brány

Matka: Aura Aberad Alzik

Chovatel: Zachovalová Marie, Šléglov 21, 788 05 Branná

 

el: Fencl Jiří, Královec 3, 542 03 ČR

Posudek: nenastoupil

 

Hodnocení

V1,CAC,Klubový vítěz 2008

Ch. DARÉS od Trojské skály

 

Datum narození: 3.4.2004

Číslo zápisu: ČMKU 5011/04/06

Otec: Ch.Dreamdancer v.d. Wässernach

ka: Yvonne Chrisi von Luxemburg

Chovatel: Jandovi Jiří a Jiřina, Na Jablonce 22, 182 00, Praha 8

Majitel: Kolátor Tomáš, Hodoňovice 131, 731 01 Hodoňovice, ČR

Posudek: 4 letý, excelentního typu, naprosto standardní, samčí hlava, nůžkový skus, velmi dobrá pigmentace, výborné uši, výborné zaúhlení, hlubší široký hrudník, silné a rovné kosti, volný pohyb, příjemný a přátelský charakter, výborná struktura srsti, excelentně nesený ohon

Hodnocení Výborný 1, CAC, Klubový Vítěz 2008

4 years, excellent type, very narrow standard, masculine head, scissors, bite, very good pigmention, excellent ears, excellent angulation, deeper broad chest, strong and straight bone, movement is easy, nice and friendly character, excellent coat texture, excellent tail carriage

Excellent 1, CAC, Club Winner 2008

Ch. DUSTIN Maceška

 

Datum narození: 27.5.2002

Číslo zápisu: ČMKU 4767/02/04

Otec: Ben Metlock Bär vom Gelderland

Matka: Hanni vom Elsterufer

Chovatel: Ing. Belza Zdeněk,Foerstrova 1382, 250 82 Úvaly

Majitel: Mgr.Belzová Soňa, Foerstrova 1382, 250 82 Úvaly, ČR

Posudek: 6ti letý, velký zdravý široký samec, velmi typická hlava, kompletní nůžkový chrup, tmavě hnědé oči, neúplná pigmentace, trochu otevřené pysky, obecně velmi dobré zaúhlení, silné a rovné kosti, pohyb je snadký na úzké bázi, laskavý charakter, excelentní struktura srsti

Hodnocení: Výborný 2, Res.CAC

6 years, big sound broad male, very typickly head, complete scissors bite, dark brown eyes, loosing pigmentation, a little open lips, very well angulations over all, strong and straight bone, movemnet is easy narrow area, kind character, excellent coat texture

Excellent V2, Res.CAC

Třída veteránů- psi

DIKO Aziho dvůr

 

Datum narození: 27.5.1997

Číslo zápisu: ČMKU 3999/97/02

Otec: Kevin King v.d.Carcyn

Matka: Gama z Brixiho dvora

Chovatel: Heřmanová Dana, Kutná Hora

Majitell: Hamouz Josef, Gen.Klapálka 371,278 01 Kralupy n/Vlt. ČR

Posudek:

11 roků starý, excelentní spodní linie, velmi plynulý pohyb, dobře vyjádřené pohlaví, dobré tgmavé oko, vynikající pohyb, báječná kondice, pohyb je dobrý vzhledem k věku, příjemný charakter, pěkně osrstěný

Hodnocení:Výborný Nejlepší veterán

 

11 years old, excellent top underline, very smooth movement, masculine good, good dark eye, excellent motion, wonderfull condition, movement is good for age, nice character, pretty coat

Excellent Best Veterán

Vytisknout E-mail