Jste zde:  
||
||
||
||
Mezinárodní symposium rozhodčích v Dánsku

2/2001

Mezinárodní symposium rozhodčích v Dánsku

Byli jsme pozváni na mezinárodní setkání rozhodčích Novofundlandských psů, které se letos konalo v Dánsku ve stejném termínu jako pověstný dánský Gold Cup...

Byli jsme pozváni na mezinárodní setkání rozhodčích Novofundlandských psů, které se letos konalo v Dánsku ve stejném termínu jako pověstný dánský Gold Cup. Toto pozvání jsme nejen nechtěli odmítnout, ale naopak jsme dostali nápad, že Dánsko navštívíme v hojnějším počtu, neboť možnost na vlastní oči se přesvědčit, jak vypadá tak početná evropská konkurence byla velice lákavá. Navíc jsme byli informováni, že je to prakticky jediná výstava, kde jsou k vidění i severští, skandinávští Novofundláci. To, že rozhodující třídy, tedy třídy championů a otevřenou, jak psů, tak i fen, budou posuzovat američní rozhodčí činilo výstavu pro nás ještě přitažlivější. Následovala rychlá improvizovaná akce a jelikož se nám podařilo zajistit dopravu a rodina předsedy dánského Novofundland Klubu nám zajistila na poslední chvíli hotel pro nás všechny, podařilo se náš záměr realizovat a jelo nás deset.
Na následujích řádcích se někteří z účastníků této akce rozhodli s Vámi podělit o své dojmy a tento veselý výlet Vám vlastními slovy, byť zprostředkovaně přiblížit. Seznamte se proto s několika různými postřehy a některými obrázky.

Symposium mezinárodních rozhodčích a speciálních rozhodčích pro chov

Dovolte, abych Vám v krátkosti přiblížila symposium mezinárodních rozhodčích a rozhodčích specialistů pro chov našeho plemene, které se konalo 20.7.2001 v předvečer Gold Cup 2001 v Dánsku.
Sešli se zde rozhodčí z pořádající země Dánska, Belgie, Francie, Holandska, Itálie, Německa, Lucemburska, Rakouska, Ruska, Švýcarska, USA a České republiky.
Hlavním tématem této porady bylo vysvětlení vad proti standardu (příspěvek paní Bruno), která jako rozhodčí i jako chovatel na příkladech uváděla, k jakým rozdílům může dojít v utváření hlavy, (např. přešlechtění hlavy, ale i hlavy nedostatečně typické, otevření pysků, velikost uší a jejich nasazení a nesení atd.). Uvedla, kde vlastně novofundlák k těmto nesrovnalostem přišel (molosoidní hlava), na řadu přišlo postavení končetin, postoje, chody, struktura a barva srsti. Barvy srsti a rozdílná přípustnost ostatních barevných rázů, (kromě černé) byly dalším tématem.
Smyslem setkání bylo v neposlední řadě ujednocení postojů – dalo by se říci, abychom hovořili jedním jazykem.
Samostatným bodem pak byly i zdravotní problémy a to jak dědičné, tak vývojové. Z těch nejvážnějších zejména srdeční vady, dysplasie, ale i utváření očních víček, dále křivice a ostatní vývojové vady.
Debata se vlastně točila kolem standardu, tak jak ho všichni známe, který nerozlišuje žádné typy, ať starý nebo nový, americký či jakýkoliv jiný. A celou tuto diskusi ukončil rozhodčí z USA, který vyjádřil názor, že ač plemeno má stabilní standart již více než sto let, problém tkví v tom, že část chovatelů a majitelů se vlastně snaží přizpůsobit standard tomu co mají doma na dvoře, nikoliv chov přizpůsobit standardu. Na adresu některých chovatelů doslova řekl: "...lidé udělají všechno pro to, aby tento standard přizpůsobili svému psu!" Jediné co zůstává rozdílné, je přípustnost barevných rázů. Kanada uznává pouze černou a bílo-černou, neuznává tedy hnědou. Standard FCI, ač se odvolává na zemi původu, hnědou připouští. USA je pak z hlediska výskytu barev nejbenevolentnější. Proto lze mj. očekávat v potomstvu amerických importů i výskyt těchto variant.

Vytisknout E-mail