Jste zde:  
||
O klubu

O klubu

Historie a poslání Novofundlandklubu ČR

Historie klubu

 • Vznik klubu
  Klub byl založen skupinou nadšenců-přátel a chovatelů Novofundlanďanů pod názvem "Klub chovatelů Novofundlandských psů" dne 13. února 1967 v Praze. V podstatě vznikl z části z klubu chovatelů velkých plemen, ve kterém byl Novofundlandský pes  organizován do té doby spolu s ostatními velkými plemeny, jako např. Svatobernardský pes aj. Takže počínaje rokem 1967 byl tento klub na dalších cca 25 let jediným NF klubem v Československu.

 • Členství v F.C.I.
  Novofundlandský pes je sice původem z Kanady, která není členem FCI, ale garantem plemene byla dlouho V.Británie, kde v podstatě byl Novofundlandský pes v 19.století vyšlechtěn do podoby, jak jej známe nyní. Náš klub byl nejprve začlenen v rámci ČSCHDZ a dále zastřešen ČMS, jehož prostřednictvím byl klub od prvopočátku členem F.C.I.

 • Svazarm
  Novofundlandský pes jako pracovní plemeno, zařazené ve skupině FCI II., které mj. sloužilo v rámci PS jak na Šumavě, tak i na Dunaji, byl zařazen včetně klubu rozhodnutím státních orgánů v roce 1975 do Svazarmu pod názvem
  184. ZO Svazarmu - Klub chovatelů Novofundlandských psů.
 • ČKS
  Po listopadu '89 s ukončením činnosti Svazarmu se stal Klub chovatelů Novofundlandských psů členem ČKS a přijímá jeho stanovy. V návaznosti na ČMKU je dále členem F.C.I.

 • Novofundlandklub ČR
  V roce 2000 přijímá dne 4. března vlastní stanovy a je následně zaregistrován Ministerstvem vnitra jako nástupnická organizace Klubu chovatelů Novofundlandských psů pod názvem NOVOFUNDLAND KLUB ČR, respektive NEWFOUNDLAND CLUB CR v angličtině. Samozřejmě zůstává i nadále členem ČKS, potažmo ČMKU a F.C.I. V současné době sdružuje cca 220 členů.

Poslání klubu

Úvodní preambule stanov Novofundlandklubu ČR praví:

 • Smyslem existence Novofundland klubu ČR je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti, při zachovávání nejen právních, ale i etických norem.
 • Rozvoj, podpora a propagace plemene Novofundlandský pes.
 • Jeho čistokrevný chov.
 • Podpora pracovního využití, zejména s ohledem na jejich specifické vlastnosti.
 • Podporovat nejen vzájemnou soudržnost a vztahy mezi členy, ale i mezi ostatními majiteli a příznivci Novofundlanďanů.
 • Zprostředkovat členům klubu informace o chovu a využití NF psů u nás i ve světě.

Vytisknout E-mail