Jste zde:  
||
||
||
||
Novofundlandský pes - rodinný společník, zachránce i obranář

4/2004

Novofundlandský pes - rodinný společník, zachránce i obranář

Ve dnech 10. až 18. července tohoto roku se v areálu kynologického cvičiště ZKO Dobřany na Plzeňsku konal letní výcvikový tábor Novofundlandklubu ČR se sídlem v Praze, v jehož závěru se konaly zkoušky z výkonu dle NZŘ. Řeknete si nic zvláštního. V činnosti NF klubu to událost zvláštního významu byla, neboť to bylo poprvé v jeho historii, kdy byl klub organizátorem zkoušek z výkonu.

Jedním z průkopníků návratu k výcviku sportovní kynologie v novodobých podmínkách NF klubu ČR, byl pes El Boondy zvaný Bundášek psovoda Věry Čermákové. Ve svých dvou letech zvládl zkoušku ZM. Následně pak ZVV1, BH a ZZO. Bohužel zdravotní problémy mu nedovolily pokračovat ve výcviku a od letošního roku odpočívá ve psím nebi. V minulém roce na tradičním velikonočním setkání členů klubu v Moravské Třebové byla vedle výstavy, svodu a bonitace zařazena do programu i ukázka výcviku psů členů ZKO ČKS Česká Třebová, vedených Miloslavem Stránským, rovněž majitelem NF psa. Výkony jednotlivých psů byly po zásluze odměněny potleskem. Po skončení ukázky měli členové našeho klubu možnost vyzkoušet si své předpoklady pro vedení psa při výcviku. Odezva byla pozitivní. Vedení klubu tuto iniciativu podpořilo a následně byl na stránkách klubového zpravodaje otištěn obsah zkoušek NZŘ a metodika nácviku jednotlivých cviků. V programu klubových setkání bylo dostatek prostoru pro společný výcvik a výměnu zkušeností. Na letošním setkání v Moravské Třebové po skončení průvodu městem, měla již skupina šesti fundláků se svými psovody samostatné vystoupení. Společně předvedli cviky ovladatelnosti, neboli poslušnosti psa, rovněž společně a následně i samostatně byl ukázán způsob nácviku a provedení jednotlivých cviků obrany dle NZŘ ČKS. Celé vystoupení a zejména pak provedení cviků obrany mělo velký ohlas u diváků. Velký potlesk sklidili Novofundlaďani, když po skončení vcelku razantních zákroků na pomocníka-figuranta, si děti na vyzvání psovodů přišly pohladit psy a některé i odvedly ke společnému focení. I laik viděl, jak jsou psi spokojení, že jsou středem pozornosti a své psovody ani moc nepostrádali. Z pohledu pejskaře, věnujícího se výcviku, jsem přesvědčen, že to byla jednoznačná odpověď různým kritikům, poukazujícím na nevhodnost provádění výcviku obrany. Každý z přítomných na náměstí v Moravské Třebové na vlastní oči viděl, co to je sportovní kynologie organizovaná Českým kynologickým svazem a jakým směrem se ubírá.

Další příprava na vykonání zkoušek, plánovaných na letní výcvikový tábor, probíhala individuálně podle možností a schopností jednotlivých psovodů. Již během této přípravy fena Carie Canadien Beardog Jitky Hořákové splnila zkoušku ZZO na výbornou. Bad od Trojské skály s psovodem Věrou Čermákovou zvládl zkoušky ZM, ZZO, ZVV1 a vytrvalostní. V polovině června, v době konání mezinárodní výstavy psů v Praze-Letňanech zorganizoval NFK ČR společně s přáteli z Německa, jako doprovodnou akci, ukázky vodní záchrany v tréninkovém bazénu. Od pátku do neděle se 4 - 6 fundláků účastnilo nácviku a předvádění jednolivých cviků. Vynikající výkony předvedla fena Ketty Markéty Kubištové a Bad Věry Čermákové. V neděli si pak čtyři fundláci odskočili do výstavního kruhu, kde se umístili na předních místech a po skončení výstavních povinností opět nastoupili v bazénu k dalším ukázkám.

Intenzivní příprava na zkoušky probíhala i v prvních dnech letního výcvikového tábora. Ke zkouškám, které se konaly 16. července nastoupili 4 fundláci v kategorii ZZO, 2 němečtí ovčáci v kategorii ZM, 1 boxer a 1 německý ovčák v kategorii ZVV1. Byly i dvě speciálky: německý ovčák na ZPS1 a novofundlandský pes na ZPO1. Delegovaným rozhodčím byl pan Miroslav Kasík, který přísně, ale spravedlivě posoudil výkony jednotlivých psů i jejich psovodů. Jak už to při zkouškách bývá, někomu se daří více, někomu méně. Tentokráte byly úspěšné v kategorii ZZO C'Asta od Trojské skály s psovodem Věrou Čermákovou a Chickyta Česorp s psovodem Jitkou Minaříkovou. V ostatních kategoriích, mimo obou speciálek, výkony neodpovídaly požadované kvalitě a byly rozhodčím ohodnoceny jako nedostatečné. Naproti tomu velmi pěkný výkon předvedl ve stopařské speciálce německý ovčák Mont Drahomíry Lorencové. Vypracování stopy v těžkém, místy podmáčeném terénu ohodnotil rozhodčí 94 body a poslušnost s drobnými chybami 81 body. Zvlášť velmi pěkný výkon předvedl v obranářské speciálce fundlák Bad od Trojské skály psovoda Věry Čermákové. Bad měl v nepřehledné lesním porostu perfektní nástup na průzkum terénu na levou i pravou stranu. Pak ale využil svůj výborný čich a na vzdálenost téměř 80ti metrů zavětřil ukrytého pomocníka a běžel jej vyštěkat, proto za průzkum terénu ztratil nejvíce bodů, drobné ztráty pak měl za nepřesnosti v zajištění pomocníka a ochraně psovoda. Naopak plný počet bodů získal za kontrolák na 150m. Celkově ohodnotil rozhodčí obranu 82 body. Poslušnost při ztrátě na skoku vysokém a aportu byla ohodnocena 80 body. Výsledná známka "dobře".

Přestože měly zkoušky 40% úspěšnost, staly se spolu se závěrečným zhodnocením ve kterém pan Kasík poukázal na chyby, kterých se dopustili psi i psovodi, návodem jak dále zaměřit výcvik. Lze si jen přát, aby další majitelé nejen fundláků, ale i jiných plemen, našli cestu ke sportovní kynologii nebo jiným kynologickým aktivitám. Vždyť příklad Bada, cvičícího současně jak obranu, tak i vodní záchranu, názorně dokazuje, že výcvik, včetně prvků obrany, ve sportovní kynologii nevede k agresivitě, ale k větší a dokonalejší ovladatelnosti psa.

Vytisknout E-mail